ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงฝึกงาน-งบ-5421000-บาท-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงฝึกงาน-งบ-5421000-บาท-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๔ (รายละเอียด)

3 ก.ย. 63 | รับชม : 31 ครั้ง