คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน : ปีการศึกษา 2562     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม มอบทุนซากาตให้นักเรียนในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลด 0.09 MB 691 27 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดาวน์โหลด 0.12 MB 115 27 พ.ค. 62
คำสั่งพัฒนามาตรฐาน ปฐมวัย ผอ.รอยทรง ดาวน์โหลด 0.10 MB 3,944 21 เม.ย. 62
คำสั่งจัดทำมาตรฐาน ปฐมวัย ผอ.แม ดาวน์โหลด 0.09 MB 94 22 เม.ย. 62
คำสั่งการรับนักเรียน-ปี-2562 ดาวน์โหลด 0.11 MB 127 19 เม.ย. 62
คำสั่งรายงานตัวนักเรียนประชารัฐ ดาวน์โหลด 0.08 MB 101 19 เม.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดาวน์โหลด 0.11 MB 3,094 19 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ดาวน์โหลด 0.07 MB 93 17 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ดาวน์โหลด 0.14 MB 117 17 เม.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี-15-ปี-2562 ดาวน์โหลด 0.10 MB 417 16 เม.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามทุนการศึกษาภูมิทายาท-ปีการศึกษา-๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.06 MB 524 16 เม.ย. 62
คำสั่งมอบหมายงานฝ่ายวิชาการโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.14 MB 36 2 ก.พ. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระ ดาวน์โหลด 0.12 MB 126 2 ก.พ. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการ PLC ดาวน์โหลด 0.16 MB 53 2 ก.พ. 63
คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ดาวน์โหลด 0.12 MB 148 2 ก.พ. 63
คำสั่งครูพี่เลี้ยงสังเกตการสอน ดาวน์โหลด 0.07 MB 128 2 ก.พ. 63
คำสั่งครูพี่เลี้ยงสังเกตการสอน2 ดาวน์โหลด 0.07 MB 87 2 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียนบ้านตะโละหะลอแข่งขันทักษะ ณ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด 0.11 MB 419 2 ก.พ. 63
คำสั่งครูพี่เลี้ยงทดลองการสอน ดาวน์โหลด 0.07 MB 142 2 ก.พ. 63
คำสั่งภายนอกโรงเรียน     ครั้ง วันที่