ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ทั่วไป 17 ม.ค. 65
2 ราคากลางก่อสร้างหอนอน-งบ-7751000-บาท ทั่วไป 17 ธ.ค. 63
3 ประกาศแผนโครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนฯ ทั่วไป 1 ต.ค. 63
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหาร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๔ ทั่วไป 3 ก.ย. 63
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงฝึกงาน-งบ-5421000-บาท-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๔ ทั่วไป 3 ก.ย. 63
6 ประกาศงานก่อสร้างสปช5192000 ทั่วไป 3 ก.ย. 63
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส าหรับนักเรียนประชารัฐโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั่วไป 28 ส.ค. 63
8 บก.01-อาคารเรียน-สปช.105/29-ปรับปรุง-อาคาร-2-ชั้น-4-ห้องเรียน ทั่วไป 11 ส.ค. 63
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั่วไป 31 ม.ค. 63
10 รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ทั่วไป 22 ม.ค. 63
11 ประกาศ-เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและโต๊ะเก้าอี้ ทั่วไป 18 ม.ค. 63
12 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างระบบประปาถังน ้าแบบแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. ทั่วไป 14 ส.ค. 62
13 ประกาศยกเลิกประกวดราคารายการครุภณฑ์7-รายการ ทั่วไป 10 ส.ค. 62
14 ประกาศยกเลิกผู้ชนะรายการครุภัณฑ์-7-รายการ ทั่วไป 10 ส.ค. 62
15 ประกาศยกเลิกผู้ชนะงบซ่อมแซมน็อคดาวน์ ทั่วไป 10 ส.ค. 62
16 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทาอาหารสาหรับนักเรียนประชารัฐ ทั่วไป 6 ส.ค. 62
17 ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ประปา) ทั่วไป 6 ส.ค. 62
18 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั่วไป 26 ก.ค. 62
19 เพิ่มเติมรูปแบบเตียงนอน ทั่วไป 12 มิ.ย. 62
20 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลองบ-648000 ทั่วไป 29 พ.ค. 62
21 ราคากลางระบบประปา ทั่วไป 15 พ.ค. 62
22 ราคากลางครุภัณฑ์ประชารัฐ 7 รายการ ทั่วไป 15 พ.ค. 62
23 รายการปริมาณงานและราคา-งบ-648000 ทั่วไป 15 พ.ค. 62
24 ประกาศ-โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ทั่วไป 15 พ.ค. 62
25 ประกาศ-โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ครุภัณฑ์ประชารัฐ 7 รายการ ทั่วไป 15 พ.ค. 62
26 ประกาศ-โรงเรียนบ้านตะโละหะลอซ่อมแซมอาคาน๊อกดาวน์ 648000 ทั่วไป 15 พ.ค. 62
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ทั่วไป 20 พ.ย 61
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ทั่วไป 20 พ.ย 61
29 แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนประชารัฐ ทั่วไป 17 ก.ค. 61
30 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนประชารัฐ ทั่วไป 11 ก.ค. 61
31 รายการครุภัณฑ์ ทั่วไป 5 ก.ค. 61
32 สอบ i-net ทั่วไป 16 ม.ค. 60
33 ประชุมแบ่งสายกีฬาเปตอง ทั่วไป 16 ม.ค. 60
34 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการยกระดับการสอบ O-NET ปี 2559 ทั่วไป 11 ม.ค. 60
35 การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ทั่วไป 11 ม.ค. 60
36 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 66 ทั่วไป 26 ธ.ค. 59
37 ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ทั่วไป 8 ธ.ค. 59