ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น
ห้องเรียน
นักเรียน
รวม
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด
19
19
272
282
554
รวมระดับก่อนประถม
4
4
53
62
115
อนุบาล 1
2
2
35
28
63
อนุบาล 2
2
2
18
34
52
รวมระดับประถมศึกษา
12
12
158
159
317
ป.1
2
2
38
30
68
ป.2
2
2
24
17
41
ป.3
2
2
16
33
49
ป.4
2
2
21
25
47
ป.5
2
2
35
22
57
ป.6
2
2
24
32
56
รวมระดับมัธยมศึกษา
5
5
61
61
122
ม.1
2
2
26
28
54
ม.2
2
2
21
28
49
ม.3
1
1
14
15
29