ปันยิ้มเพื่อน้อง

วันที่ 25 ตุลาคทม 2563 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอได้ร่วมกิจกรรมปันยิ้มให้น้อง โดยได้มีกิจกรรมรำกริชโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ณ สนามหญ้าเทียมสเตเดียม (พรุบาโกย)