การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางรอยทรง การีอูมา ผอ.รร.บ้านตะโละหะลอพร้อมด้วยนายยะมะลูดิน นิยาแมและนางสาวฮาลีเมาะ สนิ ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวยามีละ ดะแซสาเมาะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ จังหวัดยะลา