ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

4 พฤศจิกายน เวลา 18:59 น. ? ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน? ระดับก่อนประถมศึกษา? ณ? โรงเรียนบ้านสะเอะ? เพื่อเป็นวิทยาทานและแนวทางในการเตรียมเข้ารับการประเมิน