ข้อมูลผู้บริหาร

         
นางรอยทรง     การีอูมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
เกิดวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2516
โทร : 08-9596-9383
ที่อยู่ : 31  ม.5  ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา  95140
email : [email protected]
Facebook : roisong kareeuma
ID LINE : 0895969383